Arxiu d'etiquetes: ecodiseño

Subvencions per implantar Sistemes de Gestió Ambiental i per l'Ecoetiquetatge i Ecodisseny / Subvenciones para implantar Sistemas de Gestión Ambiental y para Ecoetiquetaje y Ecodiseño

Ara que sembla que gran part dels països surten de la crisi, i malgrat les males previsions que la OCDE indica per a Espanya i per Irlanda, és un bon moment per diferenciar-se dels nostres competidors i posicionar-nos, i així poder aconseguir estar al capdavant quan sortim al mercat. Aquestes paraules són fàcils de dir, però, com ho fem per posicionar-nos davant els nostres competidors? Una bona opció és l’obtenció de CERTIFICATS DE QUALITAT. L’ecodisseny, l’ecoetiquetatge i la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental (ISO 14001 o EMAS) ens poden ajudar a estar un pas per davant i aconseguir el bocí de mercat que altres empreses pitjor preparades per afrontar la crisi ens han deixat.

El passat 3 de març varen sortir publicades dues resolucions del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per les quals es concedeixen subvencions destinades a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, per a la implantació de l’ecoetiquetatge i l’ecodisseny: Resolució MAH/507/2010, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental per a l’any 2010 del DOGC número 5579 del 03/03/2010 i la Resolució MAH/514/2010, de 18 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny per a l’any 2010 del mateix DOGC.

Creiem que és un bon moment per a donar aquest pas, i més quan l’Administració ens ofereix aquest ajut. Probablement, si no ho fem nosaltres ho farà la nostra competència. Avui en dia, i cada cop més, el respecte al medi ambient i la paraula eco comencen a ser una bona eina de posicionament en el mercat. No deixem passar aquesta oportunitat.

————————————-

Ahora que parece que una gran parte de los paises empiezan a salir de la crisis, y a pesar de las malas previsiones que la OCDE indica para España e Irlanda es un buen momento para diferenciarse de nuestros competidores y posicionarnos y así poder conseguir estar en primera fila cuando salgamos nosotros. Estas palabras son fáciles de decir, pero ¿cómo hacemos para posicionarnos por delante de nuestros competidores? Una buena opción es la obtención de certificados de calidad. El ecodiseño, el ecoetiquetaje y la implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental (ISO 14001 o EMAS) nos pueden ayudar a estar un pasito por delante y conseguir ese trozo de mercado que otras empresas peor preparada para la crisis que nosotros han dejado.

El pasado 3 de Marzo salieron publicadas sendas resoluciones del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya por las cuales se conceden subvenciones destinadas a tales fines: Resolució MAH/507/2010, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental per a l’any 2010 del DOGC número 5579 del 03/03/2010  y la Resolució MAH/514/2010, de 18 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny per a l’any 2010 del mismo DOGC. Creemos que es un buen momento para dar ese paso adelante, y más cuando la Administración nos da una pequeña ayuda. Probablemente si no lo hacemos nosotros lo hará nuestra competencia. Y hemos de ser conscientes que en el mundo en el que vivimos el respeto al medio ambiente, y la palabra eco empieza a ser una buena herramienta de posicionamiento en el mercado. No dejemos pasar la oportunidad.


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »