Arxiu d'etiquetes: Calidad

Diferenciar-se → Productes de Qualitat ← Ajuts Diferenciarse → Productos de Calidad ← Ayudas

Seguint el fil de l’article d’ahir, i considerant que ara és el millor moment per mirar de diferenciar-se, pensem que és una bona oportunitat decantar-se per la producció de productes agroalimentaris de qualitat. Per poder fer front a les despeses que es generen de la implantació de certs programes de qualitat, és interessant poder beneficiar-nos dels ajuts que ens ofereix l’Administració.

En aquest sentit, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya  estableix una línia d’ajut destinada a incentivar l’aplicació de programes de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal (carns, llet, ous, mel i cargols de terra) que impliquin a totes les fases de producció i comercialització.

L’ajut econòmic va destinat a finançar les despeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al desenvolupament i la posada en funcionament dels programes de qualitat, les despeses que suposen la seva implantació, la formació del personal específicament relacionat amb el programa i les certificació del programa de qualitat implantat.

La convocatòria d’aquest any, molt probablement, es publicarà a finals de març, principis d’abril. A partir d’aleshores es disposarà d’un termini d’un mes per a presentar les sol·licituds a les oficines del DAR. Seguiu alerta, que continuarem informant. De moment us deixem un enllaç a l’orde de l’any passat, per a que decidu si us interessa. ORDRE AAR/243/2009, de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, i es convoquen els corresponents a l’any 2009.

———————

Continuando con lo que decíamos ayer, y considerando que ahora es el mejor momento para intentar diferenciarnos, pensamos que es una buena oportunidad decantarse por la producción de productos agroalimentarios de Calidad. Para poder sufragar los gastos que se generan en la implantación de ciertos programas de calidad, es interesante poder beneficiarnos de las ayudas que nos ofrece la Administración.

En este sentido, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, establece anualmente una linea de ayudas destinada a incentivar la aplicación de programas de productos de productos agroalimentarios de origen animal (carne, leche, huevos, miel y caracoles de tierra) que impliquen a todas las fases de producción y comercialización.

La ayuda va destinada a financiar los gastos derivados de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo y la puesta en funcionamiento de los programas de calidad, los gastos que suponen su implantación, la formación del personal específicamente relacionado con el programa y la certificación del programa de calidad implantado.

La convocatoria de este año, muy probablemente se publicará a finales de marzo o principios de abril. A partir de entonces se dispondrá de un plazo de un mes para presentar las solicitudes en las oficinas del DAR. Estad atentos, que continuaremos informando. De momento os dejamos un enlace a la orden del año pasado, para que podáis ver si os interesa: ORDEN AAR/243/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para fomentar la producción y comercialización de los productos agroalimentarios de calidad de origen animal, y se convocan las correspondientes al año 2009.


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »