Redacció d’avantprojectes i projectes

Vetllarem perquè les seves inversions en la construcció de nous equipaments siguin altament efectives, facilitin la seva producció i li comportin el major estalvi possible.

Redactem i tramitem els diferents projectes necessaris per posar en funcionament i legalitzar la seva indústria:

 • Projectes executius d’obra.
 • Sol·licituds de permisos d’obra.
 • Llicències ambientals.
 • Projectes de seguretat industrial:
  • Projectes elèctrics d’alta i baixa tensió.
  • Projectes frigorífics.
  • Protecció contra incendis.
  • Aparells de pressió.
  • Emmagatzemament de productes químics.
  • Emmagatzemament de productes petrolífers.
  • Climatització, calefacció i aigua calenta sanitària  (RITE)
  • Aparells de pressió.
 • Redacció de memòries sanitàries i altes als registres sanitaris autonòmics i estatals.

A Aeconsa dissenyarem projectes de millora adaptats a les particularitats de la seva empresa


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »