Formació a mida en seguretat alimentària

Dissenyem i duem a terme plans de formació a mida, per a què els treballadors de la seva empresa apliquin la normativa vigent pel que fa a la manipulació d’aliments i a la seguretat en el treball.
  • Proporcionem els coneixements necessaris perquè cada treballador conegui la normativa vigent.
  • Donem les pautes perquè cada treballador apliqui les normes segons la tasca que desenvolupa.
  • Definim protocols de treball per incorporar bones pràctiques en seguretat alimentària a l’activitat productiva de la seva empresa.

Aeconsa li oferirem un pla de formació a mida per formar el personal de la seva empresa en seguretat alimentària


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »