Subvencions per implantar Sistemes de Gestió Ambiental i per l’Ecoetiquetatge i Ecodisseny

Els Certificats de Qualitat com a elements diferenciadors

Ara que sembla que gran part dels països surten de la crisi, i malgrat les males previsions que la OCDE indica per a Espanya i per Irlanda, és un bon moment per diferenciar-se dels nostres competidors i posicionar-nos, i així poder aconseguir estar al capdavant quan sortim al mercat. Aquestes paraules són fàcils de dir, però, com ho fem per posicionar-nos davant els nostres competidors? Una bona opció és l’obtenció de CERTIFICATS DE QUALITAT. L’ecodisseny, l’ecoetiquetatge i la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental (ISO 14001 o EMAS) ens poden ajudar a estar un pas per davant i aconseguir el bocí de mercat que altres empreses pitjor preparades per afrontar la crisi ens han deixat.

Eficència Energètica | Eficiencia energética

Després dels successos com els que han passat a Catalunya aquesta setmana amb la nevada, ens adonem de la importància que té l’energia a les nostres vides. No podem fer pràcticament res si no en tenim.

Aquesta petita reflexió ens porta a dos punts importants dels que mirarem de parlar:

1)       Les fonts d’energia que fem servir

2)      L’eficiència energètica.

Del primer punt ja en parlarem un altre dia. Avui ens agradaria parlar del segon aspecte.

L’energia s’ha convertit en un dels inputs més cars de la nostra producció.  A més totes les perspectives ens indiquen que aquest preu no baixarà sinó que encara s’apujarà més. Cal, per tant, prendre mesures que incrementin les unitats de producte per unitat d’energia aplicada. Això és el que en direm eficiència energètica.

Aquesta eficiència a més de l’estalvi econòmic, ens proporcionarà un segon valor afegit com és la reducció de les nostres emissions contaminants (o de les que som directament responsables).

Per tant, l’eficiència energètica s’està convertint en un tema clau dels governs. El govern espanyol fa un parell d’anys va aprovar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008 – 2011, 31 mesures encaminades a estalviar el consum d’energia en 44 milions de barrils de petroli, (6 milions de TEP) i 4.104 milions d’Euros.

La Generalitat de Catalunya també disposa d’un Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, i entre els seus objectius destaca un 1,74% anual de reducció de la intensitat energètica (consum d’energia final / PIB).

Continuarem parlant d’aquest important punt , que com podem veure pot representar, si s’actua correctament, un important estalvi per a la nostra empresa.

—————

Después de sucesos como los que han pasado en Catalunya esta semana posterior a la nevada, nos damos cuenta de la importancia que tiene la energía en nuestras vidas. No podemos hacer prácticamente nada si no la tenemos.

Esta pequeña reflexión nos lleva a dos puntos importantes de los que trataremos de hablar:

1)       Las fuentes de energía que utilizamos

2)      La eficiencia energética

Del primer punto ya hablaremos otro día. Hoy nos gustaría hablar del segundo aspecto.

La energía se ha convertido en uno de los inputs más caros de nuestra producción. Además todas las prespectivas nos indican que este precio no bajará, sino que todavía subirá más. Es por tanto necesario tomar medidas que incrementen las unidad de producto por unidad de energía aplicada. A esto es a lo que llamaremos la eficiencia energética.

Esta eficiencia, además del ahorro económico, nos proporcionará un segundo valor añadido cmo es la reducción de nuestras emisiones contaminante (o de aquellas de las que somos directamente responsables).

Por tanto la eficiencia se está convirtiendo en un tema  clave de los gobiernos.

El gobierno español, hace un par de años aprobó el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008 – 2011, un conjunto de 31 medidas encaminadas al ahorro en el consumo de energía de 44 millones de barriles de petróleo (6 millones de TEP) y 4.104 millones de Euros.

La Generalitat de Catalunya también dispone de un Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, y entre sus objetivos destaca un 1,74% anual de reducción de la intensidad energética (consumo de energía final / PIB).

Continuaremos hablando en posteriores artículos, que como podréis ver puede representar, si se actúan correctamente, un importante ahorro para nuestra empresa.

Sopar solidari | Cena solidaria

Ahir al vespre, al Campus Universitari La Salle, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya i l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle, amb la col·laboració d’altres entitats de les que vull destacar el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, varen organitzar un Sopar Solidari amb l’objectiu de recaptar diners per destinar-los al programa “Empreses amb Cor” de Càritas Barcelona.

Al sopar hi van assistir al voltant de 80 persones i gràcies a aquesta trobada, s’aconseguiren fons per ajudar a la gent més necessitada.

De la conversa que vaig tenir amb el Sr. Ferran Amago, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya, en vaig despendre les ganes que tenim tots de col·laborar plegats per aconseguir, en properes edicions, encara més quòrum i generositat. Davant l’adversitat, els que tenim possibilitat i capacitat per mobilitzar masses, hem de reunir esforços per mirar de pal·liar les carències que pateixen moltes persones, mitjançant iniciatives tant lloables com la d’ahir.

————

Ayer por la noche, en el Campus Universitario La Salle, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Comunicación de Catalunya y la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, con la colaboración de otras entidades de las que quiero destacar el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Catalunya, organizaron una cena solidaria con el objetivo de recaudar dinero para destinarlo al programa “Empreses amb Cor” de Caritas Barcelona.

A la censa asistieron alrededor de 80 personas, y gracias a este encuentro se consiguieron fondos para ayudar a la gente más necesitada.

De la conversación que mantuve con el Sr.  Ferran Amago, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Catalunya, deduje las ganas que tenemos todos de colaborar juntos para conseguir, en próximas ediciones, todavía más quorum y generosidad. Ante la adversidad, los que tenemos posibilidad y capacidad para movilizar masas, hemos de juntar esfuerzos para intentar paliar las carencias que sufren muchas personas, mediante iniciativas tan loables como la de ayer.

Jornada de compostatge i fertilització en agricultura ecològica

Fa temps, que tenim aquest bloc abandonat. Esperem que no sigui per massa temps. Es important anar donant notícies que siguin d’interès en el nostre sector.

Avui us portem un avís d’un curs que es portarà a terme el proper dia 24 de març a Constantí sobre “Compostatge i fertilització en agricultura ecològica” Ho organitza el DAR en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica. La jornada es farà a l’Escola de Capacitació Agrària de Más Bove i en ella col”labora l’ADV Ecològica Gent del Camp. Us transcrivim el que diu el Departament en el seu Butlletí:

“En aquesta jornada es pretén donar a conèixer els aspectes bàsics a tenir en compte abans d’iniciar un conreu de una parcel·la. Un dels primers és saber i determinar la fertilitat del sòl (qualitat resultant de la interacció entre les seves característiques físiques, químiques i biològiques), i la manera com es pot millorar-la mitjançant les aportacions de compost (reciclatge de residus orgànics mitjançant un procés control de fermentació).  Aquesta actuació està cofinançada pel fons FEDER de la Unió Europea i es realitza ene l marc del projecte REDBIO EFA 10/08 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013.”

Esperem que sigui del vostre interès

Aprofitem-nos de la crisi / Aprovechémonos de la crisis.

Per sort, el sector agroalimentari és un dels menys afectats per la crisi malgrat moltes empreses la notin de valent, tot i que en molts aspectes ens hem d’estrènyer el cinturó, menjar encara mengem.

És molt important ser capaços de girar la truita i saber aprofitar-nos del mal moment que globalment estem passant.

És ara el moment de fer-nos forts i intentar créixer, invertint en nous projectes de modernització i innovació. De fet,  molts dels nostres competidor ho estan fent. Gràcies a la crisi, podem trobar preus més competitius dels industrials i dels constructors, i cada cop més, és més fàcil aconseguir bons ajuts i facilitats de finançament provinents de l’Administració.

Només cal saber en què hem d’invertir per ser els capdavanters en el mercat. Com a exemple, i sense abastar totes les possibilitats, segons la nostra activitat, i segons el producte que elaborem, podem decantar-nos per:

  • Nous productes: Invertir en noves línies de producció per a cobrir aquella franja de mercat que no servim
  • Buscar l’excel·lència dels nostres productes: implantar sistemes de gestió de qualitat, sistemes de gestió ambiental, sistemes de gestió energètica, aconseguir marques de qualitat certificada pels nostres productes, etc..
  • Apostar pels productes ecològics

Sempre hi ha alguna manera de poder-nos diferenciar i si ho podem fer, ara es un bon moment.

———————-

Por suerte, el sector agroalimentario es uno de los menos afectados por la crisis a pesar de que muchas empreses lo noten muchísimo, a pesar de que en muchos aspectos el consumidor se ha de apretar el cinturón, comer todavía comemos.

Es muy importante ser capaz de dar un giro de 180º y saber aprovecharnos del mal momento que globalmente estamos pasando.

Ahora es el momento de hacernos fuertes e intentar crecer, ganar volumen, invirtiendo en nuevos proyectos de modernización e innovación. De hecho, muchos de nuestros competidores lo están haciendo. Gracias a la crisis, podemos encontrar precios más competitivos de los industriales y de los constructores, y cada vez más, es más fácil conseguir buenas ayudas, subvenciones y facilidades de financiación provenientes de la Administración.

Nada más hace falta saber en que hemos de invertir para ser los punteros en el mercado. Como ejemplo y sin querer llegar a todas y cada una de las diferentes posibilidades, según nuestra actividad y según el producto que elaboremos, podemos decantarnos por:

  • Nuevos productos: Invertir en nuevas líneas de producción para cubrir aquella franja de mercado que aún no servimos.
  • Buscar la excelencia de nuestros productos: implantar sistemas de gestión de calidad, sistema de gestión ambientales, sistemas de gestión energética, conseguir marcas calidad certificada para nuestros productos, etc …
  • Apostar por los productos ecológicos.

Siempre hay alguna manera de podernos diferencia, y a poco que podamos, ahora es un buen momento para hacerlo.


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »