Eficència Energètica | Eficiencia energética

Després dels successos com els que han passat a Catalunya aquesta setmana amb la nevada, ens adonem de la importància que té l’energia a les nostres vides. No podem fer pràcticament res si no en tenim.

Aquesta petita reflexió ens porta a dos punts importants dels que mirarem de parlar:

1)       Les fonts d’energia que fem servir

2)      L’eficiència energètica.

Del primer punt ja en parlarem un altre dia. Avui ens agradaria parlar del segon aspecte.

L’energia s’ha convertit en un dels inputs més cars de la nostra producció.  A més totes les perspectives ens indiquen que aquest preu no baixarà sinó que encara s’apujarà més. Cal, per tant, prendre mesures que incrementin les unitats de producte per unitat d’energia aplicada. Això és el que en direm eficiència energètica.

Aquesta eficiència a més de l’estalvi econòmic, ens proporcionarà un segon valor afegit com és la reducció de les nostres emissions contaminants (o de les que som directament responsables).

Per tant, l’eficiència energètica s’està convertint en un tema clau dels governs. El govern espanyol fa un parell d’anys va aprovar el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008 – 2011, 31 mesures encaminades a estalviar el consum d’energia en 44 milions de barrils de petroli, (6 milions de TEP) i 4.104 milions d’Euros.

La Generalitat de Catalunya també disposa d’un Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, i entre els seus objectius destaca un 1,74% anual de reducció de la intensitat energètica (consum d’energia final / PIB).

Continuarem parlant d’aquest important punt , que com podem veure pot representar, si s’actua correctament, un important estalvi per a la nostra empresa.

—————

Después de sucesos como los que han pasado en Catalunya esta semana posterior a la nevada, nos damos cuenta de la importancia que tiene la energía en nuestras vidas. No podemos hacer prácticamente nada si no la tenemos.

Esta pequeña reflexión nos lleva a dos puntos importantes de los que trataremos de hablar:

1)       Las fuentes de energía que utilizamos

2)      La eficiencia energética

Del primer punto ya hablaremos otro día. Hoy nos gustaría hablar del segundo aspecto.

La energía se ha convertido en uno de los inputs más caros de nuestra producción. Además todas las prespectivas nos indican que este precio no bajará, sino que todavía subirá más. Es por tanto necesario tomar medidas que incrementen las unidad de producto por unidad de energía aplicada. A esto es a lo que llamaremos la eficiencia energética.

Esta eficiencia, además del ahorro económico, nos proporcionará un segundo valor añadido cmo es la reducción de nuestras emisiones contaminante (o de aquellas de las que somos directamente responsables).

Por tanto la eficiencia se está convirtiendo en un tema  clave de los gobiernos.

El gobierno español, hace un par de años aprobó el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008 – 2011, un conjunto de 31 medidas encaminadas al ahorro en el consumo de energía de 44 millones de barriles de petróleo (6 millones de TEP) y 4.104 millones de Euros.

La Generalitat de Catalunya también dispone de un Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, y entre sus objetivos destaca un 1,74% anual de reducción de la intensidad energética (consumo de energía final / PIB).

Continuaremos hablando en posteriores artículos, que como podréis ver puede representar, si se actúan correctamente, un importante ahorro para nuestra empresa.

Envia un comentari


Aeconsa

Avinguda de Sarrià 60, entresòl 2ª
08029 Barcelona
Tel. 93 534 36 67
aeconsa@aeconsa.com

Aeconsa »